Clark Pacific forbedrer effektiviteten, produktivitet og kvalitet med Tekla

case"Tekla Structures hjelper våre prosjektledere til å være vellykket og hever kvaliteten på vårt arbeid, ved å bringe verdi til alle faser av prosessen, fra salg og estimering, gjennom design utvikling, fabrikasjon og på arbeidsplassen. " Martin Scheiber Senior Project Manager Clark Pacific

Clark Pacific bruker Tekla til å vinne jobber og gi nøyaktige anbud. De starter med å lage en modell av prosjektet, som bryter opp modellen i sine prefabrikkerte elementer.
De lager en rekke rapporter, som tas inn i Excel direkte ut av Tekla modellen. De samler disse i oppsummeringsrapporter og anvender disse til å få ut totale kostnader.
Disse kostnadene er inkludert i planleggingen til Clark Pacific.

Her kan du lese mer….


Client

Want to read the complete case study?

Send us your e-mail and we will send you the link.