Tekla Structures Oppfriskningskurs

Jan 22 2018
Sandvika 09.00-16.00 2 days 11 500 NOK

(Please find our information in English below the Norwegian part)

Dette er kurset for deg som allerede har erfaring med å jobbe i Tekla Structures, men ønsker en gjennomgang av grunnleggende funksjoner uten å gå hele grunnkurset en gang til. Enten det er lenge siden sist du jobbet med Tekla eller lenge siden sist du var på kurs, kan det være greit med en gjennomgang av brukergrensesnitt og nye funksjoner. Kanskje jobber du ikke så effektivt som du trodde?

I dette todagers-kurset går vi gjennom grunnleggende funksjonalitet for modellering og tegningsproduksjon. Innholdet vil stort sett være det samme som i grunnkurset, men vi vil gå mye fortere fram siden det forutsettes at deltakerne allerede er kjent med programmet. Enkelte temaer fra grunnkurset vil derfor bli hoppet over.

______________________________________________________________

This Tekla Structures Basic Training Recap Class is for users who would like to refresh basic functionality, without signing up for the full Basic Training class. If you haven't worked with Tekla for a while or it has been a while since the last training you attended, get an update on user interface and new features. Maybe you can increase your efficiency?

This two-days class covers basic modelling and drawing functionality. It is based on the content of our Basic Training, but keeps a higher pace as it is expected that attendees are already familiar with the program. Some topics from the Basic Training will be skipped.


Other dates & locations