Clark Pacific forbedrer effektiviteten, produktivitet og kvalitet med Tekla - EDRMedeso
Back

Clark Pacific forbedrer effektiviteten, produktivitet og kvalitet med Tekla

Clark Pacific bruker Tekla til å vinne jobber og gi nøyaktige anbud. De starter med å lage en modell av prosjektet, som bryter opp modellen i sine prefabrikkerte elementer.
De lager en rekke rapporter, som tas inn i Excel direkte ut av Tekla modellen. De samler disse i oppsummeringsrapporter og anvender disse til å få ut totale kostnader.
Disse kostnadene er inkludert i planleggingen til Clark Pacific.

Her kan du lese mer….

Want to read the complete case study?

Our customers

We use cookies to improve your experience on our website. Read more in our privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.