Tekla for plasstøpte konstruksjoner - EDRMedeso
Back

Tekla for plasstøpte konstruksjoner

Av Marcus Rodriguez april 2016

Mohamed Al-Akabi er en av de som har lært seg å armere i Tekla Structures, og som bruker Tekla Structures til plasstøpte konstruksjoner.

I løpet av 3 år har han fått god erfaring som han deler med seg. Et av de første prosjektene han gjorde var Rica Hotel Narvik. (Skiftet senere navn til Scandic) Prosjektet ble ferdigstilt og hotellet ble tatt bruk i 2015.

Mohamed jobber idag for Cowi der han jobber med plasstøpte konstruksjoner, men han gjør også prefab jobber for Kynningsrud. Det at han som ingeniør kan Tekla, gjør han attraktiv for oppdrag rettet mot prefab leverandørene.

Om å komme igang
Du startet med betongkurset hos EDRMedeso. Hvordan var det?
-Jeg gikk et kurs på 2 dager. Der lærte jeg å trygt skape og administrere detaljerte betongkonstruksjoner. I tillegg ble jeg i stand til å gjenkjenne og unngå de vanligste designfeilene. Kurset hadde praktisk fokus på å produsere den nødvendige informasjonen man trenger for å kommunisere med fagfolk. Jeg fikk øynene opp for hvilke utfordringer, muligheter og alternative måter man kan bygge opp modeller. På en måte vil jeg si at kurset er perfekt da man både går gjennom praktisk armering, og funksjonene i programmet. Alle tipsene og mulighetene jeg fikk vist gjorde at jeg var i stand til å armere og lage modell, armeringstegninger og bøyelister.

Var det lett eller vanskelig å starte med armering i Tekla?
-Det er ikke vanskelig å starte med armering i Tekla. I de fleste tilfeller består armeringen av de enkle formkodene. Men for å fullføre prosjekter med god kvalitet må man selvfølgelig håndtere mer enn dette. Det kreves en del trening for å levere et så godt resultat som kreves.

Hva har endret siden tiden med 2D armering?
Tidligere har Mohamed jobbet med armering i 2D. Ser Du ulikheter fra hvordan du løste oppgavene tidligere?
-Når man jobber med 2D, jobber man bare med tegninger og bøyelister. Nå jobber jeg med 3D modeller der jeg har 3D fremvisning, kollisjonskontroller og tilgang på eksakte mengder til enhver tid. Det er raskere å bruke 3D da man får mer automatikk mellom modell og rapporter og modell og tegninger. Revisjoner tok mye tid før. Nå går det raskt. I dag kan vi lett finne forenklede løsninger rundt kompliserte situasjoner, sier Mohamed, som legger til at modellbasert armering ikke bare fører til bedre arbeidsprosess og kontroll. Det fører også til bedre løsninger. Videre legger han til at bøyelistene fylles ut av seg selv, slik var det ikke før. Før satt en person med denne oppgaven og jobben ble siden kontrollert av en annen.

Hva er de største utfordringene slik du ser det med Tekla og 3D modeller?
Det å legge inn informasjon som jernbinder forstår er alltid vanskelig. Jeg tenker på dem som er på byggeplass når jeg bygger modellen. Jeg vil at de enkelt skal forstå og at de skal ha nytte av det jeg gjør.

Hvilke forbedringer ønsker du fra Trimble Solutions på Tekla Structures?
-Vi ser stadig behov for flere intelligente armeringsløsninger (Custom Components) som gjør oss enda raskere.

Hva er dine viktigste erfaringer gjennom armering i BIM?
-Det kreves nøyaktighet og forståelse for praktiske løsninger. Du må tenke, sier han. 3D med fargesortering gir god forståelse, men 2D tegninger er godt innarbeidet i bransjen idag. -Rådgivende ingeniører må henge seg på og jobbe med modeller, fordi det kan og vil konkurrere med tradisjonelle arbeidsmetoder.

Hvilke fordeler opplever du slik du jobber idag?
Hvordan har du merket fordelene med «Teklametoden», etter at prosjekteringsunderlaget er utført?
-I de siste 3 prosjektene har jeg fått svært lite henvendelser fra «site». Det er en bekreftelse på at underlaget de får er bedre enn tidligere. -Jeg slipper å svare for tegningene mine, sier Mohamed. Dette er helt forenlig med hva eieren av Tekla, Trimble Solutions forteller om. De mottar denne tilbakemeldingen fra alle deler av verden. Detaljerte og gjennomtenkte tvillingmodeller, fører til en bedre prosjektgjennomføring. David Lash i Trimble Solutions sier at en av fordelene med Tekla Structures er at man kan jobbe videre med nye prosjekter uforstyrret uten hele tiden måtte korrespondere og svare på *RFI`er som gjelder prosjekter man er egentlig er ferdig å jobbe med. *RFI=Request for information

Hvordan reagerer kunder og andre samarbeidspartnere når de ser arbeidet ditt?
Om det de ser ikke er det samme som de er vant til, så forstår de en god visualisering når de får det presentert.
Byggeplassene er mer positive til 3D visualisering nå enn da jeg startet. Det har skjedd en stor forandring siden jeg startet og til nå. Jeg gleder meg til å følge utviklingen videre.

En stor takk til Mohamed som vil dele sine erfaringer med andre.

Er det noen prosjekter du syns Tekla Structures er spesielt passende til?
-Jeg tror flere typer prosjekter er passende. Tekla har kommet så langt, så jeg vil si iallefall industri, hoteller, skoler, sykehus og prosjekter der vi prosjekterer vanntett betong og pumpestasjoner.
For tverrfaglig prosjekter er det viktig at Tekla Structures satser på enklere import og eksport. Det siste er noe Trimble Solutions jobber mye med. I Tekla Structures 2016 ser man resultatet av satsingen, der man har direkte kobling til arkitektmodeller som har en toveis «change detection». Endringer i hverandres modeller på tvers av «Company logos» Dette kan utvide brukerområdet ytterligere.

 

Tekla Structures er et spesialverktøy for konstruksjonstekniske oppgaver.
Cowi er 1 av 140 kunder som bruker Tekla Structures i Norge.
Tekla Structures brukes av stålleverandører, prefableverandører,
stål- og prefab entreprenører, rådgivende ingeniører, armeringsprodusenter,
takentreprenører, fasadeentreprenører, trappe- og rekkverksprodusenter,
kraftmasteprodusenter og off-shore leverandører.

Want to read the complete case study?

Our customers

We use cookies to improve your experience on our website. Read more in our privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.