Back

Expansive EDRMedeso needs to hire 12-15 employees!

Expansiva EDRMedeso behöver nyanställa 12-15 medarbetare

Simulering och CAE-området befinner sig sedan tre år i en hajp. I alla fall om man ska tro marknadens investeringar i lösningar och tjänster på området. Inom PLM-sfären har CAE under de tre senaste åren vuxit mer än alla andra sub-PLM-områden, med tvåsiffriga ökningar varje år, enligt branschanalytikern CIMdata. Att detta hänger ihop med digitaliseringen av produktutvecklingsarbetet och en alltmer växande användning av virtual prototyping, IoT och annat behöver man inte tveka om.
Denna trend märker idag också de flesta aktörerna på området av, inte minst på program- och tjänsteutvecklingssidan. Nordiska mjukvaruföretaget EDRMedeso är ett av företagen i branschen.
– Vi är mycket väl positionerat inom detta område och har skapat verktyg och tjänster som på ett enkelt sätt ger våra kunder möjlighet att fatta affärsbeslut baserat på data. För att möta den ökande efterfrågan stärker vi vårt säljteam och anlitar 12 nya kundrepresentanter, inklusive Key Account Mangers, regionala och inhemska försäljningsrepresentanter spritt över alla nordiska länder, säger VD, Niklas Lindwall.

Läs hela artikeln här!

Our customers