ROHR2 Introduction - EDRMedeso

ROHR2 Introduction

Sep 24 2019
Västerås
09.00-17.00
2 days
11 500 SEK
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ROHR2 från SIGMA är Europas ledande programvara för statisk och dynamisk spänningsanalys av komplexa rörsystem samt ingående komponenter och tillhörande balkkonstruktioner (tex. rörstöd). ROHR2 levereras komplett med interface till många av marknadens CAD-program och beräkningsmöjligheter enligt de flesta normer och deras beräkningsklasser (EN, ASME, B31, ISO och många fler).

För att säkerställa en effektiv användning av ROHR2 samt informera om programmets många beräkningsmöjligheter, erbjuder vi en 2-dagars grundkurs.
Målet är att kursdeltagaren efter fullgjord kurs skall kunna modellera, analysera och tolka beräknade resultat av rörsystem och ingående komponenter. Resultatutvärdering sker enligt EN 13480.

Agenda
•Inledning
•Historik
•Kort om FEM
•Handhavande av ROHR2
•Laster
•Randvillkor/stöd
•Beräkningsnorm EN13480
•Resultatutvärdering
•Komponenter
•Sekundärstål
•Markförlagda rör

Förkunskaper
Grundkunskaper i hanterandet av datorer med Windows operativsystem samt grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och mekanik. Även baskunskap om rörledningsnormen EN 13480 bör finnas. Erfarenhet av rörledningskonstruktion eller liknande är en fördel men inget krav.

Antal dagar
2 dagar

Språk
Svenska, kontakta info@edrmedeso.com för andra önskemål

Kurs material
Kursdator, lunch, fika och nödvändig kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Kursledare

Jonas Larsson, Senior Engineering analyst, FEM, Msc.
Working mainly with presale activities, support and trainings. Been working at EDR&Medeso since 2001.
Have been working as a design engineer prior to continued studies at KTH, Solid mechanics, examination year 2000.

Our customers

We use cookies to improve your experience on our website. Read more in our privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.