ROHR2 Introduction - EDRMedeso

ROHR2 Introduction

Feb 19 2019
Tampere
09.00-17.00
2 days
1 150 EUR
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ROHR2 Introduction
Rohr2 developed by Sigma in Germany, is the leading European Software for Pipe Stress Analysis. It is a standard tool for pipe static, dynamic and structural framework analysis. Stress analyses of pipe components can be done by in accordance with a variety of specifications like EN, ASME, B31 ISO and others.
To ensure effective and efficient use of Rohr2 and to inform about new/unknown features in the program, EDRMedeso have developed this introduction course.

The scope of the course is that the participants should be able to setup, model, analyse and do evaluation of analysis results in a piping system and of its components. During the training we use the EN13480 specification.
Agenda
•Introduction
•History
•About FEM
•Handling of ROHR2
•Loads
•Boundary conditions and supports
•Specification EN13480
•Evaluation of calculation results
•Piping Components
•Secondary steel
•Buried piping
Prerequisites
Basic knowledge handling of Computers and the Windows operating system, mechanics and the EN13480 specification. Experience of piping design is also good to have.
Course length
2 days
Language
Instructor speaks Swedish and/or English

Course material
Computer, lunch and training material is part of the course fee.

 

Swedish

ROHR2 från SIGMA är Europas ledande programvara för statisk och dynamisk spänningsanalys av komplexa rörsystem samt ingående komponenter och tillhörande balkkonstruktioner (tex. rörstöd). ROHR2 levereras komplett med interface till många av marknadens CAD-program och beräkningsmöjligheter enligt de flesta normer och deras beräkningsklasser (EN, ASME, B31, ISO och många fler).

För att säkerställa en effektiv användning av ROHR2 samt informera om programmets många beräkningsmöjligheter, erbjuder vi en 2-dagars grundkurs.
Målet är att kursdeltagaren efter fullgjord kurs skall kunna modellera, analysera och tolka beräknade resultat av rörsystem och ingående komponenter. Resultatutvärdering sker enligt EN 13480.

Agenda
•Inledning
•Historik
•Kort om FEM
•Handhavande av ROHR2
•Laster
•Randvillkor/stöd
•Beräkningsnorm EN13480
•Resultatutvärdering
•Komponenter
•Sekundärstål
•Markförlagda rör

Förkunskaper
Grundkunskaper i hanterandet av datorer med Windows operativsystem samt grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och mekanik. Även baskunskap om rörledningsnormen EN 13480 bör finnas. Erfarenhet av rörledningskonstruktion eller liknande är en fördel men inget krav.

Antal dagar
2 dagar

Språk
Svenska, kontakta info@edrmedeso.com för andra önskemål

Kurs material
Kursdator, lunch, fika och nödvändig kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Our customers

We use cookies to improve your experience on our website. Read more in our privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.